Física IB

Física IB és una assignatura dissenyada per a instruir a l’alumne en l’art de l’observació i el desenvolupament de models que descriuen el nostre món natural, amb l’ànim de preparar-lo, més enllà dels estudis universitaris, perquè adopti una mentalitat experimental i indagadora que caracteritzarà la forma en la que comprèn el què l’envolta.

Per temes de compatibilitat amb els sistema educatiu LOMCE i de cara a les Proves d’Accés a la Universitat, la Física IB només s’ofereix de nivell superior. S’imparteixen 4 hores setmanals de classe durant el primer any, i 5 hores setmanals durant el segon, sumant-se en un total de 240 hores lectives en tot el programa.

Cal remarcar que l’enfocament de l’assignatura i tipologia d’exercicis són característics del Programa Diploma, els quals consten d’una construcció de raonament més complex, de tal manera que es prepara l’alumne tant per les Avaluacions Externes de l’IB com la Selectivitat LOMCE, i l’alumne aprendrà a treballar amb diferents perspectives, un gran benefici de realitzar dos batxillerats simultàniament.

Temari de referència de Física HL que l’alumne assolirà durant el Programa Diploma. Els temes que es presenten amb l’etiqueta HL són els propis del nivell superior, que es tracten d’ampliacions i aprofundiments de temes propis del nivell mitjà. Finalment, es requereix estudiar un dels temes opcionals:

 1. Measurements and uncertainties
 2. Mechanics
 3. Thermal physics
 4. Oscillations and waves
 5. Electricity and magnetism
 6. Circular motion and gravity
 7. Atomic, nuclear and particle physics
 8. Energy production
 9. Wave phenomena (HL)
 10. Fields (HL)
 11. Electromagnetic induction (HL)
 12. Quantum and nuclear physics (HL)
 13. Options: (A) Relativity, (B) Engineering physics, (C) Imaging and (D) Astrophysics.