Dijous, octubre 21, 2021
spot_img

Arts Visuals

Aquesta és una matèria del Batxillerat Internacional (grup 6: Arts). Podeu consultar totes les entrades amb aquest enllaç.

L’objectiu principal és donar a l’alumne d’una formació variada en tota mena de llenguatges visuals de manera que pugui per una banda analitzar de manera crítica el món de les imatges i per una altra ser capaç d’utilitzar aquests llenguatges en el seu treball quotidià. En cap cas s’obliga a fer servir en el seu treball final unes tècniques particulars. L’alumne pot triar especialitzar-se en llenguatges tan variats com ara el vídeo, la fotografia, el gravat, la pintura a l’oli…
El nostre món cada vegada és més visual i és necessari dominar d’aquestes eines per tenir èxit en un gran nombre de professions. Aquesta formació els donarà també recursos a l’hora de formar grups de treball i liderar un projecte.

I. Descripció del curs i objectius generals

El curs d’Arts Visuals del PD de l’IB anima els alumnes a desafiar les seves pròpies expectatives i límits creatius. Es tracta d’un curs que incita a la reflexió i en el qual els alumnes desenvolupen habilitats analítiques alhora que treballen per assolir el domini tècnic i la confiança com a artistes creatius. A més d’explorar i comparar les arts visuals des de diferents perspectives i en contexts diferents, s’espera que els alumnes participin en una àmplia gamma de pràctiques i mitjans artístics contemporanis, que experimentin amb ells i que reflexionin sobre aquests de manera crítica. El curs obre el camí tant als alumnes que vulguin cursar estudis posteriors d’arts visuals, com a aquells que busquin enriquir-se mitjançant les arts visuals. 
 Els objectius principals de totes les assignatures d’Arts del Programa del Diploma són capacitar els alumnes per a: 
 • Desenvolupar un interès per les arts que perduri tota la vida.
 • Treballar en les arts de manera informada, reflexiva i crítica. 
 • Explorar i valorar la diversitat de les arts a través del temps, l’espai i les cultures. 
 • Expressar idees amb confiança i competència. 
 • Desenvolupar les habilitats de percepció i anàlisi.
 • Crear obres d’art influïdes per contexts personals i culturals. 
 • Convertir-se en observadors, crítics i creadors informats de la cultura i els mitjans visuals. 
 • Desenvolupar habilitats, tècniques i processos per expressar conceptes i idees.

II. Descripció del model curricular

Les arts visuals en context:
  • Els alumnes examinen i comparen l’obra d’artistes procedents de diferents contexts culturals. 
  • Consideren els contexts que influeixen en la seva pròpia obra i en la d’altres. 
  • Creen obres d’art a través d’un procés d’investigació, de pensament crític i d’experimentació amb diverses tècniques. 
  • Apliquen les tècniques observades al seu propi treball en desenvolupament. 
  • Desenvolupen una resposta fonamentada a les obres i exposicions que hagin vist i experimentat. 
  • Comencen a formular les seves intencions personals per a la creació i exhibició de les seves pròpies obres artístiques.

Treball en curs de 2 alumnes en el que s’analitzen diferents línies iconogràfiques sobre una obra d’art

 

Mètodes de les arts visuals: 
 • Els alumnes examinen diferents tècniques de creació artística. 
 • Investiguen i comparen com i per què han evolucionat diferents tècniques i els processos que comporten. 
 • Experimenten amb diferents mitjans i exploren tècniques de creació artística. 
 • Desenvolupen conceptes a través de processos basats en diferents habilitats, tècniques i mitjans. 
 • Avaluen com el treball que estan realitzant comunica significat i intencions. 
 • Consideren la naturalesa de la “exposició”, el procés de selecció i el possible impacte del seu treball en diferents públics.

Comunicació de les arts visuals: 
 • Els alumnes exploren formes de comunicació a través de mitjans visuals i escrits.
 • Prenen decisions artístiques sobre com comunicar el coneixement i la comprensió de la manera més eficaç possible. 
 • Produeixen un conjunt d’obres artístiques a través d’un procés de reflexió i avaluació, en el qual es mostri una síntesi d’habilitats, mitjans i conceptes. 
 • Seleccionen i presenten obres acabades per a l’exposició. 
 • Expliquen les formes en què les obres estan relacionades. 
 • Discuteixen com els criteris artístics influeixen en la presentació general.

Al llarg del curs, els alumnes han de portar un diari de treball d’Arts Visuals. Encara que se seleccionaran, s’adaptaran i es presentaran per a l’avaluació parts del diari de treball, el diari en si es considera una activitat fonamental del curs.

III. Model d’avaluació 

Després d’haver estudiat el curs d’Arts Visuals, els alumnes han d’assolir els següents objectius d’avaluació:
 • Conèixer i comprendre els continguts específics de la matèria (tècniques, contexts, idees, mitjans i llenguatges).
 • Analitzar i aplicar els coneixements treballats mitjançant la comunicació visual tot aplicant les tècniques i processos relatius a la creació artística.
 • Formular intencions personals mitjançant la creació d’obres artístiques que tinguin en compte com es pot transmetre el significat al públic.
 • Produir un conjunt d’obres artístiques acabades i no acabades, segons sigui procedent d’acord amb la intenció que es persegueixi.
Per saber més de la nostra matèria visiteu aquest enllaç.
adminhttps://institutbroggi.org
Sóc l'administrador d'aquest web.

Most Popular

Recent Comments