Teoria del Coneixement

INTRODUCCIÓ

L’assignatura de Teoria del Coneixement (TdC) no s’emmarca dins de cap dels sis grups d’assignatures dels que consta el Batxillerat Internacional, sinó que la seva importància és encara més gran. Consta, junt amb CAS i la Monografia, del que seria el cor del Batxillerat Internacional, és a dir, aquestes tres assignatures conformen els components troncals del Programa del Diploma.

L’assignatura més semblant a Teoria del Coneixement seria la Filosofia, però la diferència entre elles es basa en que TdC no té contingut en sí, mentre que a filosofia s’estudien pensadors i filòsofs com a contingut de l’assignatura.

QUÈ ÉS TEORIA DEL CONEIXEMENT?

Doncs bé, l’objectiu de TdC és fer pensar als alumnes, busca que els alumnes s’ho qüestionin tot i reflexionin a partir d’això. L’assignatura demana als alumnes que reflexionin sobre la naturalesa del coneixement i com coneixem allò que afirmem saber. Per tant, el que hem dit de que l’assignatura en sí no té contingut es tradueix en què la classe molts cops es converteix en una discussió sobre un tema, que pot ser d’actualitat com una notícia o un fet que està passant, on cadascú ha d’expressar les seves idees i argumentar-les de la millor manera. El professor s’encarrega d’aconseguir que els alumnes millorin la seva capacitat d’argumentació i intenta imprimir en ells el pensament crític, amb el propòsit de formar alumnes capacitats per canviar el món a millor, seguint el model del perfil de l’alumne IB.

AVALUACIÓ

L’assignatura de TdC del Batxillerat Internacional no té exàmens, sinó que s’avalua amb una presentació oral i un assaig avaluats externament per l’organizació del Batxillerat Internacional.

  • L’assaig és un escrit propi de l’alumne reflexionant sobre un títol proposat per l’IB. Té una extensió de 1600 paraules i representa el 67% de la nota de TdC.

  • La presentació oral és una presentació de l’alumne reflexionant sobre una situació de la vida real que l’hagi portat a una pregunta de coneixement. Representa el 33% de la nota de TdC i té una duració d’uns 10 minuts.

En qüestió de puntuació, TdC té un reconeixement molt petit en el Programa del Diploma, ja que dels 45 punts dels que consta el Programa del Diploma, 3 surten de la nota conjunta entre TdC i la monografia, seguint una matriu de notes. Tenint en compte que les sis assignatures restants del Programa (CAS no té nota) compten 7 punts cadascuna, sembla que TdC tingui una importància molt més petita, però no és el cas, ja que per tal d’obtenir el Diploma és necessari que la nota de TdC+ Monografia estigui aprovada; en el cas contrari, les notes de les altres assignatures no tenen cap valor i no s’obté el programa del Diploma.

Matriu de puntuació


Com a conclusió, podem afegir que Teoria del Coneixement, al tractar-se d’una assignatura del nucli del Programa del Diploma, és un element fundamental del Batxillerat Internacional. A més, es tracta d’una assignatura molt diferent a qualsevol de les cursades en el Batxillerat Nacional i té un enfocament general, ja que en totes les assignatures IB hi ha apartats on es tracta “L’enllaç amb Teoria del Coneixement” de la matèria. És una assignatura diferent i molt interessant, molt específica del Batxillerat Internacional.

Share