English B

“Quin nivell d’anglès té l’IB?” és probablement una pregunta que tothom que vol entrar-hi es fa, potser per la falsa idea que l’IB es fa en anglès. Sigui com sigui, al nostre centre s’ofereix l’assignatura “English B”, tant a nivell mitjà (SL – Standard Level) com a nivell superior (HL – High Level). Que sigui “B” i no “A” significa que s’emmarca dins de les assignatures del Grup 2 (de llengües estrangeres) i no del Grup 1 (estudi de llengua i literatura). Per tant, la finalitat d’English B no és estudiar-ne la llengua a partir de la literatura. 

Retornant al tema del nivell d’anglès de l’IB, en tractar-se d’English B i no d’English A, no cal un coneixement profund de la llengua (com si que cal en l’assignatura d’Español A, que també ofereix l’institut). Amb el nivell que es té en finalitzar l’ESO és suficient perquè, poc a poc, la metodologia de les classes va portant a millorar-lo ràpidament. 

Així doncs, a English B es fomentarà sobretot que l’alumne parli i participi en els debats que van sorgint durant les classes. De fet, un dels avantatges que té l’English B respecte l’anglès del batxillerat LOMCE  és el contingut de la matèria. A diferència del batxillerat LOMCE, a l’IB no es treballen els aspectes gramaticals de la llengua ni s’estudia cap norma de la llengua. Es presuposa que si un alumne ha arribat a Batxillerat ja ha adquirit prou coneixements gramaticals i sintàctics.

Aleshores, què es treballa a classe? La resposta és de tot i més. Qualsevol excusa és bona per practicar, sobretot, l’anglès oral. L’avantatge que té l’IB en aquest sentit és que obliga a treballar els anomenats “core topics” que són “Global Issues”, “Communication and Media” i “Social Relationships”. Per tant, en ser temes molt genèrics permeten que qualsevol cosa pugui ser objecte de debat. A més, també es treballen alguns temes opcionals, dels quals el Moisès Broggi ha escollit donar “Health” i “Cultural Diversity”.

D’altra banda, English B és una assignatura on la diferència entre SL i HL és molt petita. Com a totes les assignatures IB, fer el nivell superior en comptes de l’inferior comporta fer més hores de classe, cosa que també passa amb English B. D’entre les petites diferències que té cursar-la a un nivell o a un altre, les més grans són tres: els de HL llegeixen dos llibres de lectura mentre que els de SL no en llegeixen cap; que a l’hora de fer el “written assignment” (un dels treballs d’on surt una part de la nota del diploma) els de HL el fan d’un dels dos llibres i els de SL d’un dels temes dels “Global Issues”; i que en els dos exàmens per obtenir el diploma que es fan, els de HL tenen un text més que comprendre que els de SL i han de fer dos writing a partir d’una frase i els de SL només n’han de fer un.

Per últim, cal remarcar que, com ja s’ha entredit, la nota d’English B del diploma ve donada per dos exàmens externs (l’un de comprensió lectora i l’altre d’un writing a partir d’una frase estimulant) i pel written assignment.
Share